Radilica Studenti
Razvojem ponude e-učenja za kontaktne centre do prepoznatljivosti i rasta Radilice
Na dan 01.10.2017. godine tvrtka Radilica d.o.o., Bednjanska 8/a, 10 000 Zagreb, započela je s provedbom projekta „Razvojem ponude e-učenja za kontaktne centre do prepoznatljivosti i rasta Radilice“ (KK.03.2.1.06.0826). Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., u sklopu natječaja „E-impuls“.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Razvojem ponude e-učenja za kontaktne centre do prepoznatljivosti i rasta Radilice

Kratki opis projekta:

Ovim projektom Radilica d.o.o. proširit će svoje kapacitete i ponudu ulaganjem u pokretanje internetskog portala iz područja ekspertize kontaktnih centara i kvalitete usluga, a koje će obavještavati i informirati učenja relevantnu javnost o aktualnostima iz područja te educirati putem e-učenja i webminara. Na taj način će se osigurati konkurentnost i prepoznatljivost Radilice kao tvrtke broj jedan u području podizanja kvalitete usluga kontaktnih centara u Hrvatskoj i u regiji što će dovesti do zapošljavanja 2 nova djelatnika te povećanja prihoda za 41,2 % u odnosu na 2015.g.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. Pušten u rad prvi portal u području kontaktnih centara; izrađeno 120 članaka s ukupno 100 kartica teksta

2. Dva djelatnika osposobljena za izradu i primjenu sadržaja za e-učenje, izrađeno i dostupno na portalu 12 webinara i 12 modula za e-učenje

3. Održane 3 MeetUP konferencije; 210 posjetitelja konferencije

4. Uspješno proveden projekt uz ostvarene ciljeve i rezultate projekta, odobreni izvještaji i pravilno izvršene nabave u projektu.

Ukupna vrijednost projekta: 307.766,58 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 258.216,16 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 01.10.2017. - 01.10.2018. godine

Kontakt osobe za više informacija: Hrvoje Pranjić-Anušić , e-mail: hrvoje.pranjic-anusic@radilica.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Radilica d.o.o.

Copyright © Radilica d.o.o. 2012-2018.
design Studio Fotak | developed by STO2