EDUKACIJA >Leadership

Program razvoja vještina vođenja

opis

Podižući nivo znanja, raspoloživih alata i vještina voditelja, jačamo voditeljsko samopouzdanje te osnažujemo značaj uloge voditelja pri upravljanju učinkovitošću djelatnika i timova.

Svrha razvoja voditeljskih vještina jeste u tome da voditeljima omogući uspješno izazivanje, usmjeravanje i održavanje suradničkih odnosa djelatnika i timova te kreiranje uvjeta koji doprinose njihovoj motivaciji i učinkovitosti u ostvarivanju ciljeva organizacije.

Polazišna točka programa je razumijevanje svoje poslovne uloge i utjecaja kao temelja izgradnje dobre suradničke komunikacije, vođenja i razvoja timova i djelatnika.

o radionici

predavač

Andrijana Filipović

TRAJANJE EDUKACIJE

10

EDUKACIJSKE radionice

Program razvoja Vještina Vođenja sastoji se od ukupno šest edukacijskih i tri implementacijske radionice.

Razumijevanje poslovne uloge, samosvijesti I utjecanja (petak, 28.2.2020.)

Poslovna uloga voditelja zahtjeva određena ponašanja, vještine, znanja, uvjerenja i stavove. Važno je da voditelji razumiju svoje snažne i ostale aspekte. Koncept utjecanja ćemo približiti sudionicima uvodeći novu paradigmu vodstva baziranu na utjecanju na druge ovisno o očekivanom ishodu, za razliku od vodstva koje se bazira na autoritetu koji proizlazi iz organizacijskog ustroja i uloge.

 

Suradnička komunikacija - osnova povećanja osobne učinkovitosti (petak, 20.3.2020.)

Razumijevanje principa percepcije je baza rada s ljudima. Ona omogućuje voditeljima prepoznavanje vlastitih obrazaca ponašanja i vrijednosti te jasno uočavanje sličnosti i razlika između sebe i drugih članova tima. U isto vrijeme, pravilno komuniciranje i jasno izražavanje vlastitih profesionalnih potreba, interesa i ciljeva uz poštivanje i ne ugrožavanje potreba i prava drugih, osnova je izgradnje kvalitetnog odnosa sa svojim suradnicima i klijentima. Svladavanje ovih tema temeljni je alat svakog voditelja i baza za daljnji rad te osobni i profesionalni razvoj.

 

Vještina davanja povratnih informacija, postavljanje ciljeva i delegiranje zadataka - osnova povećanja učinkovitosti djelatnika (petak, 17.4.2020.)

Profesionalni razvoj voditelja i onih koje vodi ovisi o uzajamnom davanju i traženju informacija i uvida o ponašanju onog drugog. Isto omogućuje razvoj svjesnosti o nivou vlastitih kompetencija kao i prostoru za daljnji razvoj. Fokus je na usvajanju vještine davanja povratnih informacija i razumijevanju da davanjem povratnih informacija zapravo osiguravamo uspješnu komunikaciju te gradimo odnose s uključenima. Učinkovito postavljanje SMART ciljeva i delegiranje, osigurat će voditelju alate za upravljanje učinkovitošću njegovog tima.

 

Motiviranje djelatnika, razvoj i vođenje tima (petak, 8.5.2020.)       

Upoznavanje osnova ljudske motivacije i razumijevanje potreba koje ljudi zadovoljavaju u radu.

Potrebe tima su također različite ovisno o njegovoj razvojnoj fazi. Voditelji će naučiti kako adekvatno odgovoriti na različite individualne i timske potrebe.

Razvoj djelatnika metodom coachinga te upravljanje organizacijskim sukobima - kreiranje angažirajuće klime (petak, 29.5.2020.)

Razvoj djelatnika I timova je osnova njihovoj motivaciji I učinkovitosti, te posljedično inovativnosti. Kroz ovaj modul, voditelji će se upoznati s coachingom, kao jednom od metoda razvoja koju karakterizira rad na razvoju kompetencija i motivacije djelatnika. Razumijevajući da su organizacijski sukobi uobičajena pojava te usvajanjem vještine učinkovitog upravljanja sukobima voditelji će naučiti odgovarajuće načine upravljanja sukobima te će primjenom istih jasno pozicionirati ulogu voditelja kao medijatora u sukobu.  

 

Vođenje djelatnika u skladu s njihovim razvojnim potrebama (četvrtak 18.6.2020. i petak 19.6.2020.)

Osnova individualiziranog pristupa razvoju i vođenju djelatnika kroz situacijsko vođenje uključuje definiranje kompetencija zaposlenika i procjenu trenutnog stanja svakog pojedinog djelatnika te tome prilagođen stil učenja i vođenja. Model situacijskog vođenja omogućuje voditeljima da u svakom trenutku znaju koje resurse imaju na raspolaganju te što sve još trebaju napraviti da bi ispunili svoje voditeljske ciljeve. Polaznici će naučiti kako prepoznati djelatnikove razvojne potrebe (početnik,obeshrabren, isključen i primjer) te će usvojiti načine kako prilagoditi svoj stil vođenja svakome od njih.

 

Implementacijske radionice (3 poludnevne radionice 18.9., 16.10. i 13.11.2020.)

Rad na osobnim razvojnim ciljevima, primjena stečenih znanja i vještina u svakodnevni rad.

CJENIK PROGRAMA

Program razvoja vještina vođenja uključuje

70 radnih sati pod vodstvom iskusnog predavača

Sve potrebne radne materijale i programsku literaturu

Ručak i osvježenje za vrijeme trajanja programa

Certifikat o završenom programu razvoja vještina vođenja

Cijena programa

Redovna cijena (rok prijave do 26.02.2020.) iznosi 12 000,00kn po polazniku*

Early bird cijena (prijave do 14.02.2020.) iznosi 10 800 kn po polazniku*

CCA Alumni** cijena iznosi 10 200,00 kn po polazniku*

 

·      Za dva i više polaznika iz iste organizacije odobravamo popust od 15%.

·      Fizičke osobe plaćaju cijenu programa, ovisno o datumu prijave, bez PDVa

 

* u sve navedene cijene nije uključen PDV

** bivši polaznik CCA

PRIJAVA

Klikom na "Kontaktirajte nas" i slanjem e-mail poruke prijavite se za sudjelovanje u programu.

Kontaktirajte nas

Leadership

— ostale radionice

Ostanite u toku i razvijajte se s nama.

Please don't insert text in the box below!

Samo bitno i bez spama.

blog

Tri stvari koje sam naučio o kontakt centrima

13 minuta čitanja