blog

CX/UX, postoji li razlika?

Sigurna sam da ste se jako često susreli s izrazima CX i UX, s obzirom na to da se više i češće spominju. Iza tih pokrata nalaze se izrazi CX - customer experience te UX - user experience. Vjerujem da se s ovim izrazima velika većina vas i susrela, bilo u svakodnevnom radu, člancima, konferencijama ili slično. Iako su CX i UX dva različita pojma, oba moraju biti uključena kako bi organizacija bila uspješna.

blog

Tri stvari koje sam naučio o kontakt centrima

13 minuta čitanja