Contact Center Akademija

Contact Center Akademija osmišljena je kao interaktivna, intenzivna i praktična edukacija kroz koju ćete dobiti sve potrebne sadržaje koje već sljedeći dan možete implementirati u svome radu.

o cca

Naši predavači su iskusni profesionalci koji će na svakom modulu polaznicima predstaviti potrebnu teoretsku podlogu maksimalno nadopunjenu mnogim praktičnim i realnim primjerima iz svoje i ostalih dobrih praksi.U radu koristimo interaktivne tehnike i vježbe koje maksimalno angažiraju polaznike te ih čine aktivnim kreatorima CC Akademije.

Rješenja su uvijek konkretna i do njih dolazimo suradnjom sa svakim pojedinim polaznikom kako bi svaka vježba bila u maksimalnoj korelaciji s pojedinačnim poslovnim izazovima. Na taj način, kroz grupni rad, svaki polaznik dobiva konkretna rješenja i sadržaje primjenjive svojoj poslovnoj situaciji.Uz grupni rad, kao osnovni princip rada, svaki polaznik će individualno kroz šestomjesečni ciklus obrazovanja raditi na svojim poslovnim ciljevima i razvoju internih procesa unutar matične kompanije. Na taj način sav sadržaj koji se obrađuje na CC Akademiji će dobiti i svoju stvarnu vrijednost i praktičnu primjenu.

Svakom polazniku se dodjeljuje mentor koji mu je uvijek na raspolaganju tijekom trajanja CC Akademije. Redovito pohađanje CC Akademije i uspješna implementacija barem jednog procesa u matičnoj kompaniji omogućuje svakom polazniku dodjelu certifikata o završenom programu Contact Center Akademije.

program akademije

Upravljanje očekivanjima korisnika


+

Tehnološki napredak i nove generacije korisnika dodatno zahtjevnim čine aktivnosti kontaktnog centra, pa iz jednog komunikacijskog oblika teži se integraciji različitih kanala komunikacije i interakcije s korisnikom.

O temi

Iskustvo korisnika (Customer expirience—CX) definirano je interakcijama između korisnika i organizacije tijekom njihovog poslovnog odnosa. Kompanija bez korisnika ne postoji. Stoga kompanije imaju ulogu osvojiti nove korisnike ili još važnije, zadržati postojeće. Iskustvo korisnika je područje koje zahtijeva stalnu brigu, a s većim naglaskom na strategiju iskustva kupaca, kompanije će ostvariti pozitivan utjecaj na lojalnost korisnika, povećanje prihoda i angažiranosti djelatnika.

Iz sadržaja

Što određuje korisničko iskustvo i kakvu uslugu pruža kontaktni centar korisniku

Pogled iz cipela korisnika prema kontaktnom centru

Iz kojih sve izvora možemo prikupiti informacije o korisničkom iskustvu

Korištenje različitih mjernih pokazatelja za prikaz korisničkog iskustva i(ne)zadovoljstva kompanijom i kontaktnim centrom

Korištenje različitih alata za definiranje korisničkog iskustva – proces unapređenja korisničkog iskustva

Najbolje prakse za pružanje najboljeg korisničkog iskustva

TERMINI

11.10.2019. od 13:00 do 18:00

12.10.2019. od 09:00 do 16:00

Predavač

Katarina Pranjić

Konzulatntica za korisničko iskustvo s dugogodišnjim iskustvom u području upravljanja korisničkim iskustvom. Svoju ekspertizu gradi na prepoznavanju i analizi specifičnih ponašanja, stavova, motivacije, potreba i frustracija korisnika te predlaže mjere za poboljšanje kojima se može povećati zadovoljstvo korisnika i unaprijediti poslovanje, inovativnost i konkurentsku prednost kompanija.

Upravljanje procesima u kontaktnom centru


+

Procesi u kontaktnom centru su osnova organizacije i operativne uređenosti kontaktnog centra. Proces je svaki događaj ili zbivanje koje se sastoji od više etapa ili se kontinuirano ponavlja. Kontaktni centri su centri promjene i procesi im pomažu u konstantnom prilagođavanju potrebama posla.

O temi

Trendovi u kontaktnim centrima pokazuju sve veću potrebu za dobro složenim procesima i upravljanje njima. Opseg poslova kojima se bavi kontaktni centar neprestano raste što kreira i sve veću potrebu za korištenjem procesa usmjerenih na djelatnika i njihov raspored. S druge strane dolazi do sve veće automatizacije nekih procesa te razvojem raznih tehnologija možemo djelatnike rasteretiti osnovnih upita. Cilj je ponuditi omnichanel pristup korisniku kroz sve kanale, a samim time će tehnologija i proces biti najjači alat.

Iz sadržaja

Kreiranje/ažuriranje dobrog opisa posla

Kreiranje idealnog profila djelatnika

Upotreba različitih psiholoških metoda

Simulacija i vježbanje procesa selekcije

Intuicija i kako ju (ne)koristiti u selekciji

TERMINI

15.11.2019. od 13:00 do 18:00

16.11.2019. od 09:00 do 16:00

Predavač

Tara Grbčić

Diplomirana novinarka, poslovna trenerica i savjetnica za kontaktne centre s višegodišnjim iskustvom u vođenju i educiranju prodajnih timova. Fokus stavlja na osobni razvoj djelatnikakroz grupni i individualni rad. Svakodnevno održava radionice prodajnih i komunikacijskih vještina, rada sa zahtjevnim korisnicima i ostalih tema. Stečeno iskustvo i stručno znanje pomažu joj u ulozi savjetnice zadužene za uspostavu i razvoj kontaktnih centara.

Alati/Tehnologija u kontaktnom centru


+

Bezbroj je alata na tržištu koji rješavaju različite potrebe, ali nose i svojevrsna ograničenja. Pravilan izbor radnih alata može predstavljati prekretnicu u radu kontaktnog centra pa čak i čitave kompanije. Kvalitetna analiza potreba i poznavanje ponude na tržištu osigurat će ispravan izbor i spriječiti dugotrajno i potencijalno skupo traganje za adekvatnim rješenjem.

Relativno nova sintagma u svijetu upravljanja odnosima s korisnicima je Business Technology (BT) kao skup sustava, tehnologija i procesa za osvajanje, usluživanje i zadržavanje korisnika (Forrester). Dok BT razmatra holističko upravljanje poslovanjem tvrtke koje se temelji na tehnologiji i procesima koji se grade oko korisnika, kontakt centri su "povijesno" ishodište tog koncepta i davno su se susreli s glavnim izazovom BT agende: premošćivanjem kulturološkog, motivacijskog i metodološkog jaza između "onih koji se bave poslovanjem" i onih koji implementiraju sustave.

O temi

VoIP ili klasična telefonija? Koje kanale komunikacije ponuditi? Kada koristiti automatsko odlazno biranje? Koju razinu integracije call centra s ostalim alatima možemo uspostaviti? Što sve mogu s alatima koje već posjedujem? 

Koji je pogled dobavljača tehnologije kontakt centra? Kako napraviti zahtjev za promjenom koji će biti razumljiv "tehnikalcima"? Kako prevesti poslovne zahtjeve u "projektni zadatak"? Kako pokrenuti zahtjev za nabavom? Koji su to granični slučajevi kad tehnologija postaje preskupa? Teme su potkrijepljene primjerima iz prakse. Na ova i mnoga druga pitanja saznajte više na trećem modulu CC Akademije.

Iz sadržaja

Glavni funkcionalno - tehnološki elementi dizajna kontakt centra

Način prijema i distribucije upita (IVR, CTI, skill-based routing)

CRM

Izvještavanje

Implementacija: postavljanje zahtjeva, izazovi, primjer implementacije

Što možete očekivati od vašeg implementatora - njegov pogled na svijet

TERMINI

13.12.2019. od 13:00 do 18:00

14.12.2019. od 09:00 do 16:00

Predavač

Alen Gojčeta

Predavač s dugogodišnjim menadžerskim, prodajno - marketinškim i konzultantskim iskustvom. Karijeru je započeo kao inženjer, a danas kao magistar znanosti iz marketinga odrađuje pripremnu godinu doktorskog studija iz psihologije. Osim formalne edukacije, prošao je intenzivno školovanje za menadžere IBM-a, uključujući edukaciju iz strategije poslovanja na London Business School. Alen je autor niza stručnih članaka, kreator je cjelodnevnog edukacijskog modula iz CRM-a, više metodoloških pristupa savjetovanju te nekoliko radionica iz ciljem motivacije prodajnih timova, poticanja inovativnosti i proaktivnosti u poslovanju. U CRM industriji se nalazio i na strani integratora nekih od najvećih kontakt centar implementacija u Hrvatskoj i kao savjetnik nekoliko dobavljača takvih rješenja.<br>

Najvažniji resurs u kontaktnom centru - ljudi


+

U radu koristimo razna znanja i vještine koje stječemo iskustvom i obrazovanjem. U svom radu na poziciji voditelja kontinuirano procjenjujemo u kojoj mjeri kompetencije naših zaposlenika odgovaraju trenutnim potrebama organizacije. Definiranje razvoja djelatnika u skladu s poslovnim potrebama i kontinuirano praćenje implementacije njihovih znanja i vještina, teme su četvrtog modula CCAkademije.

O temi

Definiranje kompetencija zaposlenika i procjena trenutnog stanja svakog pojedinog djelatnika omogućuje nam da u svakom trenutku znamo koje resurse imamo na raspolaganju te što sve trebamo još napraviti da bismo ispunili svoje voditeljske ciljeve. Kroz sustavnu edukaciju i superviziju rada naših ljudi dolazimo do uspješnog kontaktnog centra.

Iz sadržaja

Uspješna komunikacija kroz osvještavanje percepcije i davanje feedbacka

Kompetencije i razvoj djelatnika

Kreiranje kulture kontinuiranog razvoja

Definiranje onboarding plana za novozaposlene

Praćenje rezultata

Kako pristupiti negativnim agentima i onima koji ne dostižu zadane ciljeve

Kako prepoznati različite načine motivacije agenata

Program prepoznavanja i nagrađivanja najboljih agenata

TERMINI

17.01.2020. od 13:00 do 18:00

18.01.2020. od 09:00 do 16:00

Predavač

Ivana Stojaković

Komunikologinja, edukatorica i supervizorica s višegodišnjim iskustvom u komunikaciji s korisnicima te razvoju djelatnika kontaktnih centara. Kroz rad u direktnoj i telefonskoj prodaji proizvoda i usluga zainteresirala se za sustavno proučavanje poslovne komunikacije i funkcioniranja kontaktnih centara. Posljednjih nekoliko godina razvijala se kao edukatorica i supervizorica u Iskon Internetu. Svakodnevno održava treninge kao što su komunikacijske i prodajne vještine, telefonska prodaja, rad sa zahtjevnim klijentima, telefonska komunikacija u naplati, timski rad i slično... Praktično iskustvo povezuje s teorijskim znanjem o političkoj komunikaciji, odnosima s javnošću i medijima stečenim na Fakultetu političkih znanosti.

Za mene je CC akademija bila uistinu korisno iskustvo. Imao sam priliku kroz module zaokružiti sliku o organizaciji, funkcioniranju i izazovima modernog Kontakt centra. Atmosfera je bila prijateljska, a razmjena iskustva potakli su nove ideje za poboljšanje usluge našim korisnicima.

Dubravko Dobra, voditelj tima u kontaktnom centru - PBZ Card

Ne znam kome bih više zahvalio, timu CC Akademije na odličnoj organizaciji i nezaboravnom iskustvu, vrhunskim predavačima na edukaciji ili predivnim kolegama polaznicima na neprocjenjivom dijeljenju iskustva. Svakako smatram da je sudjelovanje u ovom programu jedno ogromno iskustvo u mom osobnom razvoju u funkciji voditelja.

Krunoslav Herceg, Voditelj rezervacijskog centra - Bluesun hotels&resorts direktor adris grupe

Ono što mi se posebno dojmilo na Contact Center akademiji jest mogućnost razmjene iskustva s kolegama te predavači koji su bili su otvoreni za raspravu te istu među polaznicima i poticali. Dodatno, kroz zanimljive i korisne prezentacije te velik broj praktičnih vježbi stekli smo znanja koja će značajno doprinijeti rješavanju naših svakodnevnih problema u poslovanju, kako onih operativne prirode tako i izazova vezanih za upravljanje ljudskim resursima.

Silvia Juričić, Direktorica direkcije podrške klijentima - Erste & Steiermärkische Bank d.d

Odlično iskustvo, za svakoga tko želi poboljšati poslovanje unutar svoje kompanije, složiti procese, poboljšati rezultate, učinkovitost timova. 
Najviše mi je koristila razmjena iskustva s drugim kolegama iz srodnih kompanija, a grupa ljudi koja vodi edukacije (module) je iznimno iskusna i kompetentna te izvrsno prenose znanja. Preporučio bih svakome tko nije bio na Akademiji, a radi u call centar industriji da se prijavi i stekne nova znanja, iskustva, prijatelje.

Mak Nađ, Voditelj tima za dolazne kontakte s korisnicima - Optima telekom d.d.

Cjenik Akademije

Program CC Akademije uključuje 

70 radnih sati edukacije uz vodstvo vrhunskih predavača

Sve materijale i priručnike potrebne za praćenje i sudjelovanje u programu

Ručak i osvježenje za vrijeme trajanja programa

Vikend druženje u Istri i svečana večera (uključen trošak smještaja u hotelu s 4* na bazi punog pansiona)

Završnu diplomu akademije - Certifikat o završenom programu Contact Center Akademije


Cijena programa

Redovna cijena uz mogućnost obročnog plaćanja iznosi 14.000,00 kn*

Cijena s popustom na avansno plaćanje cjelokupnog iznosa do 20.08.2020. iznosi 11.900,00 kn*

*u sve navedene cijene nije uključen PDV

Ostanite u toku i razvijajte se s nama.

Please don't insert text in the box below!

Samo bitno i bez spama.

blog

Tri stvari koje sam naučio o kontakt centrima

13 minuta čitanja