Contact Center Akademija

Contact Center Akademija osmišljena je kao interaktivna, intenzivna i praktična edukacija kroz koju ćete dobiti sve potrebne sadržaje koje već sljedeći dan možete implementirati u svome radu.

o cca

Naši predavači su iskusni profesionalci koji će na svakom modulu polaznicima predstaviti potrebnu teoretsku podlogu maksimalno nadopunjenu mnogim praktičnim i realnim primjerima iz svoje i ostalih dobrih praksi. U radu koristimo interaktivne tehnike i vježbe koje maksimalno angažiraju polaznike te ih čine aktivnim kreatorima CC Akademije.

Rješenja su uvijek konkretna i do njih dolazimo suradnjom sa svakim pojedinim polaznikom kako bi svaka vježba bila u maksimalnoj korelaciji s pojedinačnim poslovnim izazovima. Na taj način, kroz grupni rad, svaki polaznik dobiva konkretna rješenja i sadržaje primjenjive svojoj poslovnoj situaciji.Uz grupni rad, kao osnovni princip rada, svaki polaznik će individualno kroz šestomjesečni ciklus obrazovanja raditi na svojim poslovnim ciljevima i razvoju internih procesa unutar matične kompanije. Na taj način sav sadržaj koji se obrađuje na CC Akademiji će dobiti i svoju stvarnu vrijednost i praktičnu primjenu.

Svakom polazniku se dodjeljuje mentor koji mu je uvijek na raspolaganju tijekom trajanja CC Akademije. Redovito pohađanje CC Akademije i uspješna implementacija barem jednog procesa u matičnoj kompaniji omogućuje svakom polazniku dodjelu certifikata o završenom programu Contact Center Akademije.

program akademije

Razvoj voditeljskih vještina


+

Od lidera se puno očekuje. Potrebno je puno učiti, vježbati, motivirati sebe i druge kako bi i rođeni lideri postali kompetentni za takvu poziciju i kako bi uspješno pretvarali ciljeve u poslovne rezultate.

O temi

Razvijanjem vještina vođenja unapređuje se nivo samosvjesnosti voditelja, unaprjeđuje se uspješnost u komunikaciji, potiče se transparentna komunikacija i kontinuirana razmjena povratnih informacija, usmjerava se na izgradnju kulture kontinuiranog razvoja, daje se poticaj za kreiranje pozitivne i angažirajuće radne klime, orijentira se voditelje na budućnost, suradnju i dolazak do rješenja, povećava se motivacija i predanost djelatnika, čime se posljedično povećava radna učinkovitost cjelokupnog tima, odjela i sektora.

Iz sadržaja

Upravljanje sobom – samorazvoj

Samosvijest- ja kao voditelj, poslovna uloga voditelja

Uloga i područja odgovornosti voditelja

Voditeljske kompetencije

Prezentacijske vještine, učinkovito vođenje sastanaka

Upravljanje vremenom

Hitno vs. Bitno

Upravljanje ciljevima i samomotivacija

SMART ciljevi

Upravljanje emocijama

Asertivnost u komunikaciji

TERMINI

listopad 2023.

listopad 2023.

Predavač

Jasenka Kuburaš

Socijalna pedagoginja i zaljubljenica u proučavanje ljudskog ponašanja te osobni i profesionalni razvoj. Ima višegodišnje iskustvo u neposrednom radu s ljudima, uglavnom na temama mentalnog zdravlja te kao podrška u ostvarenju punog potencijala korisnika. Rad u kontaktnom centru dodatno ju je zainteresiralo za sustavnije proučavanje poslovne komunikacije te primjenu konkretnih tehnika i alata usvojenih kroz razne edukacije osobnog i poslovnog razvoja u rješavanju svakodnevnih izazova u timovima. Posebno ju ispunjava grupni rad u vidu vođenja različitih treninga i radionica, budući da isti često iznjedri mnoge kreativne ideje i rješenja. Kontinuirano se educira u području coachinga i savjetovanja kako bih najbolje odgovorila na individualne potrebe korisnika. U slobodno vrijeme meditira, planinari, a posebno ju veseli provedeno vrijeme s bliskim ljudima te volonterske aktivnosti s mladima.

Operativno vođenje


+

Procesi u kontaktnom centru su osnova organizacije i operativne uređenosti kontaktnog centra. Proces je svaki događaj ili zbivanje koje se sastoji od više etapa ili se kontinuirano ponavlja. Kontaktni centri su centri promjene i procesi im pomažu u konstantnom prilagođavanju potrebama posla.

O temi

Trendovi u kontaktnim centrima pokazuju sve veću potrebu za dobro složenim procesima i upravljanje njima. Opseg poslova kojima se bavi kontaktni centar neprestano raste što kreira i sve veću potrebu za korištenjem procesa usmjerenih na djelatnika i njihov raspored. S druge strane dolazi do sve veće automatizacije nekih procesa te razvojem raznih tehnologija možemo djelatnike rasteretiti osnovnih upita. Cilj je ponuditi omnichanel pristup korisniku kroz sve kanale, a samim time će tehnologija i proces biti najjači alat.

Iz sadržaja

Upoznavanje s čimbenicima funkcioniranja kontaktnog centra

Definiranje i mapiranje najvažnijih procesa

Osnovni postulati procesa, procjene kapaciteta i upravljanje budžetom kontaktnog centra

Preduvjeti za efikasno planiranje i izradu rasporeda, prema potrebama zaposlenika i korisnika

Prodajne aktivnosti te kako zadržati korisnika kroz kontaktni centar

Povezanost funkcioniranja procesa i pokazatelja učinkovitosti i izvještavanje

TERMINI

studeni 2023.

studeni 2023.

Predavač

Mario Turčić

Mario Turčić je stručnjak za upravljanje, organizaciju i strateški razvoj kontaktnih centara. Iza njega je 13 godina iskustva u kontakt centar industriji te je više od 10 godina proveo na poziciji voditelja kontaktnog centra. Tijekom godina prošao je razna školovanja i specijalizirane edukacije iz područja menadžmenta, strateškog upravljanja, vođenja odjela te razvoja CX i UX-a. Nositelj je nagrade za jednog od najboljih djelatnika unutar svoje organizacije, a kontakt centar ORYX Asistencije za kojeg je bio odgovoran proglašen je najboljim velikim kontaktnim centrom u Hrvatskoj za 2020. godinu. U dosadašnjem radu sudjelovao je u razvoju i implementaciji raznih CRM rješenja, digitalizaciji i digitalnoj transformaciji pojedinih procesa, a to iskustvo danas koristi na strani integratora novih rješenja kao Senior Business Analyst u tvrtci Asseco See.

Alati/Tehnologija u kontaktnom centru


+

Bezbroj je alata na tržištu koji rješavaju različite potrebe, ali nose i svojevrsna ograničenja. Pravilan izbor radnih alata može predstavljati prekretnicu u radu kontaktnog centra pa čak i čitave kompanije. Kvalitetna analiza potreba i poznavanje ponude na tržištu osigurat će ispravan izbor i spriječiti dugotrajno i potencijalno skupo traganje za adekvatnim rješenjem.

Relativno nova sintagma u svijetu upravljanja odnosima s korisnicima je Business Technology (BT) kao skup sustava, tehnologija i procesa za osvajanje, usluživanje i zadržavanje korisnika (Forrester). Dok BT razmatra holističko upravljanje poslovanjem tvrtke koje se temelji na tehnologiji i procesima koji se grade oko korisnika, kontakt centri su "povijesno" ishodište tog koncepta i davno su se susreli s glavnim izazovom BT agende: premošćivanjem kulturološkog, motivacijskog i metodološkog jaza između "onih koji se bave poslovanjem" i onih koji implementiraju sustave.

O temi

VoIP ili klasična telefonija? Koje kanale komunikacije ponuditi? Kada koristiti automatsko odlazno biranje? Koju razinu integracije call centra s ostalim alatima možemo uspostaviti? Što sve mogu s alatima koje već posjedujem? 

Koji je pogled dobavljača tehnologije kontakt centra? Kako napraviti zahtjev za promjenom koji će biti razumljiv "tehnikalcima"? Kako prevesti poslovne zahtjeve u "projektni zadatak"? Kako pokrenuti zahtjev za nabavom? Koji su to granični slučajevi kad tehnologija postaje preskupa? Teme su potkrijepljene primjerima iz prakse. Na ova i mnoga druga pitanja saznajte više na trećem modulu CC Akademije.

Iz sadržaja

Glavni funkcionalno - tehnološki elementi dizajna kontakt centra

Način prijema i distribucije upita (IVR, CTI, skill-based routing)

CRM

Izvještavanje

Implementacija: postavljanje zahtjeva, izazovi, primjer implementacije

Što možete očekivati od vašeg implementatora - njegov pogled na svijet

TERMINI

prosinac 2023.

prosinac 2023.

Predavač

Alen Gojčeta

Predavač s dugogodišnjim menadžerskim, prodajno - marketinškim i konzultantskim iskustvom. Karijeru je započeo kao inženjer, a danas kao magistar znanosti iz marketinga završava doktorski studij iz psihologije. Osim formalne edukacije, prošao je intenzivno školovanje za menadžere IBM-a, uključujući edukaciju iz strategije poslovanja na London Business School. Alen je autor niza stručnih članaka, kreator je cjelodnevnog edukacijskog modula iz CRM-a, više metodoloških pristupa savjetovanju te nekoliko radionica iz ciljem motivacije prodajnih timova, poticanja inovativnosti i proaktivnosti u poslovanju. U CRM industriji se nalazio i na strani integratora nekih od najvećih kontakt centar implementacija u Hrvatskoj i kao savjetnik nekoliko dobavljača takvih rješenja.

Najvažniji resurs u kontaktnom centru - ljudi


+

U radu koristimo razna znanja i vještine koje stječemo iskustvom i obrazovanjem. U svom radu na poziciji voditelja kontinuirano procjenjujemo u kojoj mjeri kompetencije naših zaposlenika odgovaraju trenutnim potrebama organizacije. Definiranje razvoja djelatnika u skladu s poslovnim potrebama i kontinuirano praćenje implementacije njihovih znanja i vještina, teme su četvrtog modula CCAkademije.

O temi

Definiranje kompetencija zaposlenika i procjena trenutnog stanja svakog pojedinog djelatnika omogućuje nam da u svakom trenutku znamo koje resurse imamo na raspolaganju te što sve trebamo još napraviti da bismo ispunili svoje voditeljske ciljeve. Kroz sustavnu edukaciju i superviziju rada naših ljudi dolazimo do uspješnog kontaktnog centra.

Iz sadržaja

Uspješna komunikacija kroz osvještavanje percepcije i davanje feedbacka

Kompetencije i razvoj djelatnika

Kreiranje kulture kontinuiranog razvoja

Definiranje onboarding plana za novozaposlene

Praćenje rezultata

Kako pristupiti negativnim agentima i onima koji ne dostižu zadane ciljeve

Kako prepoznati različite načine motivacije agenata

Program prepoznavanja i nagrađivanja najboljih agenata

TERMINI

siječanj 2024.

siječanj 2024.

Predavač

Ivana Stojaković

Komunikologinja, edukatorica i supervizorica s višegodišnjim iskustvom u komunikaciji s korisnicima te razvoju djelatnika kontaktnih centara. Kroz rad u direktnoj i telefonskoj prodaji proizvoda i usluga zainteresirala se za sustavno proučavanje poslovne komunikacije i funkcioniranja kontaktnih centara. Posljednjih nekoliko godina razvijala se kao edukatorica i supervizorica u Iskon Internetu. Svakodnevno održava treninge kao što su komunikacijske i prodajne vještine, telefonska prodaja, rad sa zahtjevnim klijentima, telefonska komunikacija u naplati, timski rad i slično... Praktično iskustvo povezuje s teorijskim znanjem o političkoj komunikaciji, odnosima s javnošću i medijima stečenim na Fakultetu političkih znanosti.

[Izborni modul] Worforce management & izvještavanje


+

O temi

Workforce management je kontinuirani proces u kontaktnim centrima koji se ciklički ponavlja u različitim vremenskim dimenzijama; unutar sata, dana, tjedna, mjeseca, kvartala, godine.... U cijelom procesu potrebno je uskladiti potrebe posla, zakonske regulative, troškove, želje i potrebe djelatnika i najbitnije -  korisnika. Važno je planirati i dugoročno znati / pretpostaviti što se može događati, a onda unutar kraćih vremenskih intervala adekvatno i učinkovito prilagođavati proces i aktivnosti. Osnovni zadatak ovog procesa i ljudi koji osiguravaju njegovo provođenje je osigurati učinkovitost i produktivnost svih kanala interakcija s korisnicima.

Iz sadržaja

Usvajanje osnovnih i naprednih zakonitosti

Planiranje potreba i vještina

Planiranje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva

Koordinacija rada sukladno aktivnim kanalima interakcija te "pozadinskih" aktivnosti

Definiranje ključnih pokazatelja učinkovitosti, praćenje, analiza, alati

Izvještavanje

TERMINI

veljača/ožujak 2024.

Predavač

Hrvoje Grubišić

Hrvoje Grubišić, stručnjak za operativno vođenje, implementaciju i optimizaciju kontaktnih centara. Svoje višegodišnje iskustvo u radu s klijentima te u razvoju, implementaciji i optimizaciji kontakt centar sustava, započeo je još 1993.godine u sektoru komunikacija UN-a, koje nastavlja u VIPnetu odmah po osnivanju Službe za korisnike, da bi 2003. godine prihvatio novi izazov i prešao u Hypo Alpe-Adria Banku na poziciju voditelja kontakt centra. Unazad nekoliko godina na funkciji je direktora Kontakt centra Addiko grupe. Aktivno prati nove tehnologije te uvođenje i optimizaciju novih kanala u komunikaciji s klijentima, a kao najveće zadovoljstvo u radu navodi suradnju, razvoj i motivaciju djelatnika, prepoznavanje internih potencijala i mogućnosti za optimizaciju i razvoj KC modula. Sudjeluje na mnogobrojnim profesionalnim edukacijama i seminarima CRM i Kontakt centar industrije, vanjski je suradnik i predavač Contact Centar Akademije te je član hrvatske Call Centar udruge i "International Calls Management Institute".

[Izborni modul] Upravljanje očekivanjima korisnika


+

Tehnološki napredak i nove generacije korisnika dodatno zahtjevnim čine aktivnosti kontaktnog centra, pa iz jednog komunikacijskog oblika teži se integraciji različitih kanala komunikacije i interakcije s korisnikom.

 

O temi

Iskustvo korisnika (Customer experience—CX) definirano je interakcijama između korisnika i organizacije tijekom njihovog poslovnog odnosa. Kompanija bez korisnika ne postoji. Stoga kompanije imaju ulogu osvojiti nove korisnike ili još važnije, zadržati postojeće. Iskustvo korisnika je područje koje zahtijeva stalnu brigu, a s većim naglaskom na strategiju iskustva kupaca, kompanije će ostvariti pozitivan utjecaj na lojalnost korisnika, povećanje prihoda i angažiranosti djelatnika.

 

Iz sadržaja

Što određuje korisničko iskustvo i kakvu uslugu pruža kontaktni centar korisniku

Pogled iz cipela korisnika prema kontaktnom centru

Iz kojih sve izvora možemo prikupiti informacije o korisničkom iskustvu

Korištenje različitih mjernih pokazatelja za prikaz korisničkog iskustva i(ne)zadovoljstva kompanijom i kontaktnim centrom

Korištenje različitih alata za definiranje korisničkog iskustva – proces unapređenja korisničkog iskustva

Najbolje prakse za pružanje najboljeg korisničkog iskustva

TERMINI

veljača/ožujak 2024.

Predavač

Katarina Pranjić Sorić

Stručnjakinja je u području upravljanja korisničkim iskustvom i primjeni design thinking metodologije. Sudjelovanjem u brojnim strateškim projektima u telekomunikacijskoj, financijskoj, turističkoj i drugim Industrijama, tijekom godina je prikupila bogato iskustvo u rješavanju kompleksnih problema koji utječu na veliki broj korisnika. Svoju ekspertizu gradi na prepoznavanju i analizi specifičnih ponašanja, stavova, motivacije, potreba i frustracija korisnika te predlaže mjere za poboljšanje koje za cilj imaju povećanje zadovoljstva korisnika i kreiranje vrhunskog korisničkog iskustva.

[Izborni modul] Supervizija i razvoj djelatnika


+

O temi

Razvoj svakog djelatnika započinje uspješnom edukacijom i jasnim postavljanjem ciljeva i očekivanja, a osnovni preduvjet je motivacija. Kako bismo motivaciju održavali, a uspješnost bila kontinuirana u samom radu primjenjujemo sljedeće alate: edukacija, supervizija, evaluacija rada agenata i coaching voditeljskog tima. Prilikom rada u kontaktnom centru praćenje poziva i e-mailova sastavni je dio posla. Preslušavanjem poziva i supervizijskim razgovorima s agentima direktno utječemo na razvoj vještina svakog pojedinca kao i kvalitetu usluge. Definiranje kompetencija zaposlenika i procjena trenutnog stanja svakog pojedinog djelatnika omogućuje nam da u svakom trenutku znamo koje resurse imamo na raspolaganju, te što sve trebamo još napraviti da bismo ispunili ciljeve. Naše dugogodišnje iskustvo pokazalo je kako je redovita supervizija najvažniji alat za razvoj vještina djelatnika.

Iz sadržaja

Što je pravilna supervizija i koliko često se provodi

Što sve uključuje supervizija te kako se provodi

Definiranje postojećih i potrebnih kompetencija

Kreiranje razvojnog plana djelatnika

Uvođenje u posao i bazična edukacija novih zaposlenika

Što možemo sami, a kada je dobro potražiti pomoć?

TERMINI

veljača/ožujak 2024.

Predavač

Ivana Stojaković

Komunikologinja, edukatorica i supervizorica s višegodišnjim iskustvom u komunikaciji s korisnicima te razvoju djelatnika kontaktnih centara. Kroz rad u direktnoj i telefonskoj prodaji proizvoda i usluga zainteresirala se za sustavno proučavanje poslovne komunikacije i funkcioniranja kontaktnih centara. Posljednjih nekoliko godina razvijala se kao edukatorica i supervizorica u Iskon Internetu. Svakodnevno održava treninge kao što su komunikacijske i prodajne vještine, telefonska prodaja, rad sa zahtjevnim klijentima, telefonska komunikacija u naplati, timski rad i slično... Praktično iskustvo povezuje s teorijskim znanjem o političkoj komunikaciji, odnosima s javnošću i medijima stečenim na Fakultetu političkih znanosti.

[Izborni modul] Strategija i strateško planiranje


+

O temi

Za uspješnost kontaktnog centra važan je strateški pristup, odnosno definiranje strategije kontaktnog centra. Pritom se kroz proces strateškog planiranja osigurava usklađenost strategije kontaktnog centra s generalnom korporativnom strategijom te svođenje svih rizika na minimum. Kvalitetnom strategijom i strateškim planiranjem osiguravaju se najbolji rezultati kontaktnog centra te usklađenost s potrebama korisnika.

Iz sadržaja

Kako definirati strategiju kontaktnog centra

Kako uskladiti korporativnu strategiju i strategiju kontaktnog centra

Što je to strateško planiranje

Koje su uloge i odgovornosti u strateškom planiranju

Izvještaji - strateški, taktički, operativni

Upravljanje rizicima u kontaktnom centru

Praktični primjeri i interaktivni zadaci

TERMINI

veljača/ožujak 2024.

Predavač

Jelena Oreščanin

Jelena Oreščanin, na trenutnoj poziciji Direktorice Odjela za usluge korisnicima u A1 Hrvatska, posjeduje više od 13 godina iskustva u telekom industriji. Od toga je provela 4 godine u području HR-a, radeći na razvoju strategije upravljanja ljudskim potencijalima, dok je na trenutnoj poziciji od 2016. godine. Vesele ju pub kvizovi, serije i tech inovacije, i naravno - strategija.

[Izborni modul] Prodajno orijentirani kontaktni centar


+

Kontaktni centar je jedna od glavnih ili čestih dodirnih točaka gdje se događa komunikacija s postojećim i potencijalnim korisnicima kroz različite kanale komunikacije. Kroz skoro svaki kontakt s korisnikom, spontano se stvaraju prodajne prilike.

O temi

Trend razvoja prodaje nam ukazuje da se nalazimo u eri partnerstva, odnosno da se prodaja najviše događa onda kada smo s korisnikom uspostavili i njegujemo otvoren i iskren odnos koji je temeljen na brizi i individualnom pristupu. Korisnicima su danas dostupne razne ponude željenih proizvoda i usluga, no odlučuju se za kupovinu kada su stekli povjerenje u prodavača. Kupci danas ne traže savjete što da kupe, oni to jako dobro znaju. Ono na što se kupci oslanjaju prije samog čina kupnje su iskustva drugih kupaca, ali i osobna iskustva u dosadašnjim odnosima s prodavačem. Ukoliko je u odnosima ostvarena ugoda i povjerenje, prodaja će se dogoditi. Međutim, ukoliko kupac doživi loše iskustvo ili o istome bude informiran od strane drugih kupaca, sigurno je da neće utrošiti svoje vrijeme u loše odnose ili potencijalne buduće probleme. Sinergija procesa uslužnog i prodajnog kontaktnog centra dat će najbolje prodajne rezultate jer će korisnik uvijek biti u centru pažnje i događaja - prije, za vrijeme,  ali i nakon uspješno izvršene prodaje.

Iz sadržaja

Kreiranje prodajnog potencijala i prodajnih procesa u kontaktnim centrima
Potrebni preduvjeti i izazovi u procesu pretvaranja servisnog u profitni centar
Tehnološka podrška, alati i digitalna transformacija u funkciji prodajnih aktivnosti u kontaktnim centrima
Vještine i znanja agenata, definiranje i realizacija trening aktivnosti
Definiranje mjernih pokazatelja, praćenje i izvještavanje rezultata na različitim razinama
Međuovisnost prodajnog i ostalih procesa u kontaktnom centru, suradnja s drugim organizacijskim jedinicama na unapređenju rezultata
Sustavi motivacije i nagrađivanja
Zadovoljstvo korisnika i prodajni rezultati – najbolje prakse

TERMINI

veljača/ožujak 2024.

Predavač

Cjenik Akademije

Program CC Akademije uključuje 

70 radnih sati edukacije uz vodstvo vrhunskih predavača

Sve materijale i priručnike potrebne za praćenje i sudjelovanje u programu

Ručak i osvježenje za vrijeme trajanja programa

Vikend druženje u Istri i svečana večera (uključen trošak smještaja u hotelu s 4* na bazi punog pansiona)

Završnu diplomu akademije - Certifikat o završenom programu Contact Center Akademije


Cijena programa

Redovna cijena uz mogućnost obročnog plaćanja iznosi 2.000 €*.
Redovna cijena izbornih modula iznosi 200 €* po modulu.

Cijena s popustom na avansno plaćanje cjelokupnog iznosa do 20.08.2023. iznosi 1.700 €*

*u sve navedene cijene nije uključen PDV

Ostanite u toku i razvijajte se s nama.

Please don't insert text in the box below!

Samo bitno i bez spama.

blog

Tri stvari koje sam naučio o kontakt centrima

13 minuta čitanja