Contact Center Akademija

Contact Center Akademija osmišljena je kao interaktivna, intenzivna i praktična edukacija kroz koju ćete dobiti sve potrebne sadržaje koje već sljedeći dan možete implementirati u svome radu.

o cca

Naši predavači su iskusni profesionalci koji će na svakom modulu polaznicima predstaviti potrebnu teoretsku podlogu maksimalno nadopunjenu mnogim praktičnim i realnim primjerima iz svoje i ostalih dobrih praksi.U radu koristimo interaktivne tehnike i vježbe koje maksimalno angažiraju polaznike te ih čine aktivnim kreatorima CC Akademije.

Rješenja su uvijek konkretna i do njih dolazimo suradnjom sa svakim pojedinim polaznikom kako bi svaka vježba bila u maksimalnoj korelaciji s pojedinačnim poslovnim izazovima. Na taj način, kroz grupni rad, svaki polaznik dobiva konkretna rješenja i sadržaje primjenjive svojoj poslovnoj situaciji.Uz grupni rad, kao osnovni princip rada, svaki polaznik će individualno kroz šestomjesečni ciklus obrazovanja raditi na svojim poslovnim ciljevima i razvoju internih procesa unutar matične kompanije. Na taj način sav sadržaj koji se obrađuje na CC Akademiji će dobiti i svoju stvarnu vrijednost i praktičnu primjenu.

Svakom polazniku se dodjeljuje mentor koji mu je uvijek na raspolaganju tijekom trajanja CC Akademije. Redovito pohađanje CC Akademije i uspješna implementacija barem jednog procesa u matičnoj kompaniji omogućuje svakom polazniku dodjelu certifikata o završenom programu Contact Center Akademije.

program akademije

Upravljanje očekivanjima korisnika


+

Tehnološki napredak i nove generacije korisnika dodatno zahtjevnim čine aktivnosti kontaktnog centra, pa iz jednog komunikacijskog oblika teži se integraciji različitih kanala komunikacije i interakcije s korisnikom.

O temi

Iskustvo korisnika (Customer expirience—CX) definirano je interakcijama između korisnika i organizacije tijekom njihovog poslovnog odnosa. Kompanija bez korisnika ne postoji. Stoga kompanije imaju ulogu osvojiti nove korisnike ili još važnije, zadržati postojeće. Iskustvo korisnika je područje koje zahtijeva stalnu brigu, a s većim naglaskom na strategiju iskustva kupaca, kompanije će ostvariti pozitivan utjecaj na lojalnost korisnika, povećanje prihoda i angažiranosti djelatnika.

Iz sadržaja

Što određuje korisničko iskustvo i kakvu uslugu pruža kontaktni centar korisniku

Pogled iz cipela korisnika prema kontaktnom centru

Iz kojih sve izvora možemo prikupiti informacije o korisničkom iskustvu

Korištenje različitih mjernih pokazatelja za prikaz korisničkog iskustva i(ne)zadovoljstva kompanijom i kontaktnim centrom

Korištenje različitih alata za definiranje korisničkog iskustva – proces unapređenja korisničkog iskustva

Najbolje prakse za pružanje najboljeg korisničkog iskustva

TERMINI

11.10.2019. od 13:00 do 18:00

12.10.2019. od 09:00 do 16:00

Predavač

Katarina Pranjić

Konzulatntica za korisničko iskustvo s dugogodišnjim iskustvom u području upravljanja korisničkim iskustvom. Svoju ekspertizu gradi na prepoznavanju i analizi specifičnih ponašanja, stavova, motivacije, potreba i frustracija korisnika te predlaže mjere za poboljšanje kojima se može povećati zadovoljstvo korisnika i unaprijediti poslovanje, inovativnost i konkurentsku prednost kompanija.

Upravljanje procesima u kontaktnom centru


+

Procesi u kontaktnom centru su osnova organizacije i operativne uređenosti kontaktnog centra. Proces je svaki događaj ili zbivanje koje se sastoji od više etapa ili se kontinuirano ponavlja. Kontaktni centri su centri promjene i procesi im pomažu u konstantnom prilagođavanju potrebama posla.

O temi

Trendovi u kontaktnim centrima pokazuju sve veću potrebu za dobro složenim procesima i upravljanje njima. Opseg poslova kojima se bavi kontaktni centar neprestano raste što kreira i sve veću potrebu za korištenjem procesa usmjerenih na djelatnika i njihov raspored. S druge strane dolazi do sve veće automatizacije nekih procesa te razvojem raznih tehnologija možemo djelatnike rasteretiti osnovnih upita. Cilj je ponuditi omnichanel pristup korisniku kroz sve kanale, a samim time će tehnologija i proces biti najjači alat.

Iz sadržaja

Kreiranje/ažuriranje dobrog opisa posla

Kreiranje idealnog profila djelatnika

Upotreba različitih psiholoških metoda

Simulacija i vježbanje procesa selekcije

Intuicija i kako ju (ne)koristiti u selekciji

TERMINI

15.11.2019. od 13:00 do 18:00

16.11.2019. od 09:00 do 16:00

Predavač

Hrvoje Grubišić

Hrvoje Grubišić, stručnjak za operativno vođenje, implementaciju i optimizaciju kontaktnih centara. Svoje višegodišnje iskustvo u radu s klijentima te u razvoju, implementaciji i optimizaciji kontakt centar sustava, započeo je još 1993.godine u sektoru komunikacija UN-a, koje nastavlja u VIPnetu odmah po osnivanju Službe za korisnike, da bi 2003. godine prihvatio novi izazov i prešao u Hypo Alpe-Adria Banku na poziciju voditelja Kontakt centra. Unazad nekoliko godina na funkciji je direktora Kontakt centra Addiko grupe. Aktivno prati nove tehnologije te uvođenje i optimizaciju novih kanala u komunikaciji s klijentima, a kao najveće zadovoljstvo u radu navodi suradnju, razvoj i motivaciju djelatnika, prepoznavanje internih potencijala i mogućnosti za optimizaciju i razvoj KC modula. Sudjeluje na mnogobrojnim profesionalnim edukacijama i seminarima CRM i Kontakt centar industrije, vanjski je suradnik i predavač Kontakt Centar Akademije te je član hrvatske Call Centar udruge i "International Calls Management Institute".

Alati/Tehnologija u kontaktnom centru


+

Bezbroj je alata na tržištu koji rješavaju različite potrebe, ali nose i svojevrsna ograničenja. Pravilan izbor radnih alata može predstavljati prekretnicu u radu kontaktnog centra pa čak i čitave kompanije. Kvalitetna analiza potreba i poznavanje ponude na tržištu osigurat će ispravan izbor i spriječiti dugotrajno i potencijalno skupo traganje za adekvatnim rješenjem.

Relativno nova sintagma u svijetu upravljanja odnosima s korisnicima je Business Technology (BT) kao skup sustava, tehnologija i procesa za osvajanje, usluživanje i zadržavanje korisnika (Forrester). Dok BT razmatra holističko upravljanje poslovanjem tvrtke koje se temelji na tehnologiji i procesima koji se grade oko korisnika, kontakt centri su "povijesno" ishodište tog koncepta i davno su se susreli s glavnim izazovom BT agende: premošćivanjem kulturološkog, motivacijskog i metodološkog jaza između "onih koji se bave poslovanjem" i onih koji implementiraju sustave.

O temi

VoIP ili klasična telefonija? Koje kanale komunikacije ponuditi? Kada koristiti automatsko odlazno biranje? Koju razinu integracije call centra s ostalim alatima možemo uspostaviti? Što sve mogu s alatima koje već posjedujem? 

Koji je pogled dobavljača tehnologije kontakt centra? Kako napraviti zahtjev za promjenom koji će biti razumljiv "tehnikalcima"? Kako prevesti poslovne zahtjeve u "projektni zadatak"? Kako pokrenuti zahtjev za nabavom? Koji su to granični slučajevi kad tehnologija postaje preskupa? Teme su potkrijepljene primjerima iz prakse. Na ova i mnoga druga pitanja saznajte više na trećem modulu CC Akademije.

Iz sadržaja

Glavni funkcionalno - tehnološki elementi dizajna kontakt centra

Način prijema i distribucije upita (IVR, CTI, skill-based routing)

CRM

Izvještavanje

Implementacija: postavljanje zahtjeva, izazovi, primjer implementacije

Što možete očekivati od vašeg implementatora - njegov pogled na svijet

TERMINI

13.12.2019. od 13:00 do 18:00

14.12.2019. od 09:00 do 16:00

Predavač

Alen Gojčeta

Predavač s dugogodišnjim menadžerskim, prodajno - marketinškim i konzultantskim iskustvom. Karijeru je započeo kao inženjer, a danas kao magistar znanosti iz marketinga odrađuje pripremnu godinu doktorskog studija iz psihologije. Osim formalne edukacije, prošao je intenzivno školovanje za menadžere IBM-a, uključujući edukaciju iz strategije poslovanja na London Business School. Alen je autor niza stručnih članaka, kreator je cjelodnevnog edukacijskog modula iz CRM-a, više metodoloških pristupa savjetovanju te nekoliko radionica iz ciljem motivacije prodajnih timova, poticanja inovativnosti i proaktivnosti u poslovanju. U CRM industriji se nalazio i na strani integratora nekih od najvećih kontakt centar implementacija u Hrvatskoj i kao savjetnik nekoliko dobavljača takvih rješenja.<br>

Najvažniji resurs u kontaktnom centru - ljudi


+

U radu koristimo razna znanja i vještine koje stječemo iskustvom i obrazovanjem. U svom radu na poziciji voditelja kontinuirano procjenjujemo u kojoj mjeri kompetencije naših zaposlenika odgovaraju trenutnim potrebama organizacije. Definiranje razvoja djelatnika u skladu s poslovnim potrebama i kontinuirano praćenje implementacije njihovih znanja i vještina, teme su četvrtog modula CCAkademije.

O temi

Definiranje kompetencija zaposlenika i procjena trenutnog stanja svakog pojedinog djelatnika omogućuje nam da u svakom trenutku znamo koje resurse imamo na raspolaganju te što sve trebamo još napraviti da bismo ispunili svoje voditeljske ciljeve. Kroz sustavnu edukaciju i superviziju rada naših ljudi dolazimo do uspješnog kontaktnog centra.

Iz sadržaja

Uspješna komunikacija kroz osvještavanje percepcije i davanje feedbacka

Kompetencije i razvoj djelatnika

Kreiranje kulture kontinuiranog razvoja

Definiranje onboarding plana za novozaposlene

Praćenje rezultata

Kako pristupiti negativnim agentima i onima koji ne dostižu zadane ciljeve

Kako prepoznati različite načine motivacije agenata

Program prepoznavanja i nagrađivanja najboljih agenata

TERMINI

17.01.2020. od 13:00 do 18:00

18.01.2020. od 09:00 do 16:00

Predavač

Ivana Stojaković

Komunikologinja, edukatorica i supervizorica s višegodišnjim iskustvom u komunikaciji s korisnicima te razvoju djelatnika kontaktnih centara. Kroz rad u direktnoj i telefonskoj prodaji proizvoda i usluga zainteresirala se za sustavno proučavanje poslovne komunikacije i funkcioniranja kontaktnih centara. Posljednjih nekoliko godina razvijala se kao edukatorica i supervizorica u Iskon Internetu. Svakodnevno održava treninge kao što su komunikacijske i prodajne vještine, telefonska prodaja, rad sa zahtjevnim klijentima, telefonska komunikacija u naplati, timski rad i slično... Praktično iskustvo povezuje s teorijskim znanjem o političkoj komunikaciji, odnosima s javnošću i medijima stečenim na Fakultetu političkih znanosti.

[Izborni modul] Prodajno orijentirani kontaktni centar


+

Kontaktni centar je jedna od glavnih ili čestih dodirnih točaka gdje se događa komunikacija s postojećim i potencijalnim korisnicima kroz različite kanale komunikacije. Kroz skoro svaki kontakt s korisnikom, spontano se stvaraju prodajne prilike.

O temi

Trend razvoja prodaje nam ukazuje da se nalazimo u eri partnerstva, odnosno da se prodaja najviše događa onda kada smo s korisnikom uspostavili i njegujemo otvoren i iskren odnos koji je temeljen na brizi i individualnom pristupu. Korisnicima su danas dostupne razne ponude željenih proizvoda i usluga, no odlučuju se za kupovinu kada su stekli povjerenje u prodavača. Kupci danas ne traže savjete što da kupe, oni to jako dobro znaju. Ono na što se kupci oslanjaju prije samog čina kupnje su iskustva drugih kupaca, ali i osobna iskustva u dosadašnjim odnosima s prodavačem. Ukoliko je u odnosima ostvarena ugoda i povjerenje, prodaja će se dogoditi. Međutim, ukoliko kupac doživi loše iskustvo ili o istome bude informiran od strane drugih kupaca, sigurno je da neće utrošiti svoje vrijeme u loše odnose ili potencijalne buduće probleme. Sinergija procesa uslužnog i prodajnog kontaktnog centra dat će najbolje prodajne rezultate jer će korisnik uvijek biti u centru pažnje i događaja - prije, za vrijeme,  ali i nakon uspješno izvršene prodaje.

Iz sadržaja

Kreiranje prodajnog potencijala i prodajnih procesa u kontaktnim centrima
Potrebni preduvjeti i izazovi u procesu pretvaranja servisnog u profitni centar
Tehnološka podrška, alati i digitalna transformacija u funkciji prodajnih aktivnosti u kontaktnim centrima
Vještine i znanja agenata, definiranje i realizacija trening aktivnosti
Definiranje mjernih pokazatelja, praćenje i izvještavanje rezultata na različitim razinama
Međuovisnost prodajnog i ostalih procesa u kontaktnom centru, suradnja s drugim organizacijskim jedinicama na unapređenju rezultata
Sustavi motivacije i nagrađivanja
Zadovoljstvo korisnika i prodajni rezultati – najbolje prakse

TERMINI

07.02.2020. od 9:00 do 17:00

Predavač

Branka Šagovac

Diplomant marketinga, društvenih medija i odnosa s javnošću. Stekla je preko 20 godina iskustva u radu na razvoju odnosa s korisnicima. Prvo iskustvo u odnosu s korisnicima stječe kao agent u kontaktnom centru, zatim kao trener i stručnjak za osiguranje kvalitete. Izgradnju karijere nastavlja kroz različite menadžerske pozicije unutar službe za korisnike, ali i kao vanjski suradnik i konzultant za planiranje i implementaciju strategija operacija kontakt centra i telefonske prodaje. Tijekom dugogodišnjeg rada s različitim organizacijskim jedinicama, stječe iskustvo u upravljanju projektima i u oblikovanju proizvoda, uključujući kreiranje novih usluga za korisnike te praćenje učinkovitosti istih.

[Izborni modul] Praćenje kvalitete (QA)


+

Kontaktni centar odnosno, služba za korisnike je mjesto na kojem se pruža podrška i pomoć potencijalnim ili postojećim korisnicima. U svakom ostvarenom kontaktu težimo da, s posebnom pažnjom i brigom, savjetujemo korisnike pri donošenju odluke o korištenju našeg proizvoda te brzo i efikasno rješavamo nastale probleme. Prilikom svake naše interakcije, procjenjuje se kvaliteta pružene usluge kontaktnog centra, ali i ostavlja opći dojam o kvaliteti proizvoda ili usluge odnosno, kvaliteti naše kompanije.

 

O temi

Program praćenja i procjenjivanja kvalitete pružene usluge u kontaktnom centru pomaže nam da korisnicima osiguramo najbolje korisničko iskustvo. Osim što se procjenjuje rad pojedinog agenta ili tima unutar službe za korisnike, kroz praćenje kvalitete evaluiraju se i definirani procesi. Evaluaciju provodimo kroz postavljene standarde kvalitete koji su specifični za svaku kompaniju. Praćenje kvalitete se obavlja interno od strane QA (Quality Assurance) tima i eksterno, procjenom zadovoljstva od strane krajnjeg korisnika. Uspoređujući oba rezultata, QA tim predlaže poboljšanja ili izmjene fokusa/standarda. Redovito isporučuje izvještaje prema različitim razinama unutar kompanije. QA tim usko surađuje s voditeljima i trenerima kontaktnog centra te pruža korisne informacije i zaključke i prema drugim odjelima koji direktno ili indirektno utječu na životni ciklus korisnika. Kontinuirani proces praćenja kvalitete i razvoja agenata kroz treninge daje najbolje rezultate nivoa pružene kvalitete i zadovoljstva korisnika.

 

Iz sadržaja

Definicija kvalitete u kontaktnim centrima

Kako provodimo praćenje kvalitete na raznim kanalima

Koji alati pomažu prilikom praćenja kvalitete

Kako interpretirati podatke dobivene praćenjem

Korištenje podataka za kreiranje boljih strategija

Trening potrebe i razvojni elementi za agente

Različite razine izvještavanja kvalitete

TERMINI

21.02.2020. od 9:00 do 17:00

Predavač

Branka Šagovac

Diplomant marketinga, društvenih medija i odnosa s javnošću. Stekla je preko 20 godina iskustva u radu na razvoju odnosa s korisnicima. Prvo iskustvo u odnosu s korisnicima stiče kao agent u kontaktnom centru, zatim kao trener i stručnjak za osiguranje kvalitete. Izgradnju karijere nastavlja kroz različite menadžerske pozicije unutar službe za korisnike, ali i kao vanjski suradnik i konzultant za planiranje i implementaciju strategija operacija kontakt centra i telefonske prodaje. Tijekom dugogodišnjeg rada sa različitim organizacijskim jedinicama, stiče iskustvo u upravljanju projektima i u oblikovanju proizvoda, uključujući kreiranje novih usluga za korisnike te praćenje učinkovitosti istih.

[Izborni modul] Strategija i strateško planiranje


+

O temi

Za uspješnost kontaktnog centra važan je strateški pristup, odnosno definiranje strategije kontaktnog centra. Pritom se kroz proces strateškog planiranja osigurava usklađenost strategije kontaktnog centra s generalnom korporativnom strategijom te svođenje svih rizika na minimum. Kvalitetnom strategijom i strateškim planiranjem osiguravaju se najbolji rezultati kontaktnog centra te usklađenost s potrebama korisnika.

Iz sadržaja

Kako definirati strategiju kontaktnog centra

Kako uskladiti korporativnu strategiju i strategiju kontaktnog centra

Što je to strateško planiranje

Koje su uloge i odgovornosti u strateškom planiranju

Izvještaji - strateški, taktički, operativni

Upravljanje rizicima u kontaktnom centru

Praktični primjeri i interaktivni zadaci

TERMINI

06.03.2020. od 9:00 do 17:00

Predavač

Jelena Oreščanin

Jelena Oreščanin, na trenutnoj poziciji Direktorice Odjela za usluge korisnicima u A1 Hrvatska, posjeduje više od 13 godina iskustva u telekom industriji. Od toga je provela 4 godine u području HR-a, radeći na razvoju strategije upravljanja ljudskim potencijalima, dok je na trenutnoj poziciji od 2016. godine. Vesele ju pub kvizovi, serije i tech inovacije, i naravno - strategija.

[Izborni modul] Regrutacija, izbor i zapošljavanje djelatnika


+

Zapošljavanje djelatnika jedna je od temeljnih funkcija svakog poduzeća, nastala na temelju potrebe za osiguravanjem potrebnih ljudskih resursa, odnosno djelatnika.

O temi

Zapošljavanje ćemo promatrati kroz 3 segmenta: procesni – odnosno kako optimizirati sve korake u procesu zapošljavanja kako biste postigli maksimalni učinak, strateški – koje ciljeve zapošljavanje treba ostvariti u organizaciji i kakve zaposlenike privlačiti i zadržavati te tehnološki – koje alate koristimo u poslu da bismo bili učinkoviti i povećali kvalitetu odabira.

U drugom dijelu ćemo se posvetiti temi employer brandinga i s kojim alatima možete graditi prepoznatljivost svoje organizacije ili tima.

Iz sadržaja

Alati koje koristimo kod zapošljavanja

Razgovor za posao – ključni elementi uspješne procjene

Učinkovit proces selekcije i novi kanali privlačenja zaposlenika

Koje pokazatelje učinka pratiti u procesu zapošljavanja

Employer branding i employee experience

Analiza „employee journeya“ u vašem timu

TERMINI

13.03.2020. od 9:00 do 17:00

Predavač

Vladimir Benić

Vladimir je poduzetnik, analitičar i istraživač koji je uspio svoju želju da barem malo promijeni svijet zapošljavanja i rada na bolje pretvoriti u svoj svakodnevni posao. Osnivač je prve regionalne platforme za online i video testiranje kandidata za posao koja već 5 godina uspješno pomaže tvrtkama i kandidatima u jednostavnijem i bržem procesu zapošljavanja. EX-om, employer branding-om i savjetovanjem u tom području bavi se zadnje 2,5 godine. Nedavno je pokrenuo i međunarodne treninge za employer branding, a razvio je i nekoliko modela i alata za uspješnije provođenje employer branding strateških projekata. Ostvario je suradnju s nekoliko najvećih regionalnih tvrtki u tom području. Pokrenuo je i prve Best Employer Brand Awards u Hrvatskoj. U slobodno vrijeme voli pričati po konferencijama, pisati, pisati, pisati i igrati šah.

[Izborni modul] Supervizija i razvoj djelatnika


+

O temi

Iz sadržaja

TERMINI

27.03.2020. od 9:00 do 17:00

Predavač

Ivana Stojaković

[Izborni modul] Worforce management & izvještavanje


+

O temi

Workforce management je kontinuirani proces u kontaktnim centrima koji se ciklički ponavlja u različitim vremenskim dimenzijama; unutar sata, dana, tjedna, mjeseca, kvartala, godine.... U cijelom procesu potrebno je uskladiti potrebe posla, zakonske regulative, troškove, želje i potrebe djelatnika i najbitnije -  korisnika. Važno je planirati i dugoročno znati / pretpostaviti što se može događati, a onda unutar kraćih vremenskih intervala adekvatno i učinkovito prilagođavati proces i aktivnosti. Osnovni zadatak ovog procesa i ljudi koji osiguravaju njegovo provođenje je osigurati učinkovitost i produktivnost svih kanala interakcija s korisnicima.

Iz sadržaja

• Usvajanje osnovnih i naprednih zakonitosti

• Planiranje potreba i vještina

• Planiranje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva

• Koordinacija rada sukladno aktivnim kanalima interakcija te "pozadinskih" aktivnosti

• Definiranje ključnih pokazatelja učinkovitosti, praćenje, analiza, alati

• Izvještavanje

TERMINI

10.07.2020. od 9:00 do 17:00

Predavač

Hrvoje Grubišić

Hrvoje Grubišić, stručnjak za operativno vođenje, implementaciju i optimizaciju kontaktnih centara. Svoje višegodišnje iskustvo u radu s klijentima te u razvoju, implementaciji i optimizaciji kontakt centar sustava, započeo je još 1993.godine u sektoru komunikacija UN-a, koje nastavlja u VIPnetu odmah po osnivanju Službe za korisnike, da bi 2003. godine prihvatio novi izazov i prešao u Hypo Alpe-Adria Banku na poziciju voditelja kontakt centra. Unazad nekoliko godina na funkciji je direktora Kontakt centra Addiko grupe. Aktivno prati nove tehnologije te uvođenje i optimizaciju novih kanala u komunikaciji s klijentima, a kao najveće zadovoljstvo u radu navodi suradnju, razvoj i motivaciju djelatnika, prepoznavanje internih potencijala i mogućnosti za optimizaciju i razvoj KC modula. Sudjeluje na mnogobrojnim profesionalnim edukacijama i seminarima CRM i Kontakt centar industrije, vanjski je suradnik i predavač Contact Centar Akademije te je član hrvatske Call Centar udruge i "International Calls Management Institute".

Za mene je CC akademija bila uistinu korisno iskustvo. Imao sam priliku kroz module zaokružiti sliku o organizaciji, funkcioniranju i izazovima modernog Kontakt centra. Atmosfera je bila prijateljska, a razmjena iskustva potakli su nove ideje za poboljšanje usluge našim korisnicima.

Dubravko Dobra, voditelj tima u kontaktnom centru - PBZ Card

Ne znam kome bih više zahvalio, timu CC Akademije na odličnoj organizaciji i nezaboravnom iskustvu, vrhunskim predavačima na edukaciji ili predivnim kolegama polaznicima na neprocjenjivom dijeljenju iskustva. Svakako smatram da je sudjelovanje u ovom programu jedno ogromno iskustvo u mom osobnom razvoju u funkciji voditelja.

Krunoslav Herceg, Voditelj rezervacijskog centra - Bluesun hotels&resorts direktor adris grupe

Ono što mi se posebno dojmilo na Contact Center akademiji jest mogućnost razmjene iskustva s kolegama te predavači koji su bili su otvoreni za raspravu te istu među polaznicima i poticali. Dodatno, kroz zanimljive i korisne prezentacije te velik broj praktičnih vježbi stekli smo znanja koja će značajno doprinijeti rješavanju naših svakodnevnih problema u poslovanju, kako onih operativne prirode tako i izazova vezanih za upravljanje ljudskim resursima.

Silvia Juričić, Direktorica direkcije podrške klijentima - Erste & Steiermärkische Bank d.d

Odlično iskustvo, za svakoga tko želi poboljšati poslovanje unutar svoje kompanije, složiti procese, poboljšati rezultate, učinkovitost timova. 
Najviše mi je koristila razmjena iskustva s drugim kolegama iz srodnih kompanija, a grupa ljudi koja vodi edukacije (module) je iznimno iskusna i kompetentna te izvrsno prenose znanja. Preporučio bih svakome tko nije bio na Akademiji, a radi u call centar industriji da se prijavi i stekne nova znanja, iskustva, prijatelje.

Mak Nađ, Voditelj tima za dolazne kontakte s korisnicima - Optima telekom d.d.

Cjenik Akademije

Program CC Akademije uključuje 

70 radnih sati edukacije uz vodstvo vrhunskih predavača

Sve materijale i priručnike potrebne za praćenje i sudjelovanje u programu

Ručak i osvježenje za vrijeme trajanja programa

Vikend druženje u Istri i svečana večera (uključen trošak smještaja u hotelu s 4* na bazi punog pansiona)

Završnu diplomu akademije - Certifikat o završenom programu Contact Center Akademije


Cijena programa

Redovna cijena uz mogućnost obročnog plaćanja iznosi 14.000,00 kn*.
Redovna cijena izbornih modula iznosi 1.500,00 kn* po modulu. Cijena za bivše polaznike CCA iznosi 1.000,00 kn* po modulu.

Cijena s popustom na avansno plaćanje cjelokupnog iznosa do 20.08.2020. iznosi 11.900,00 kn*

*u sve navedene cijene nije uključen PDV

Ostanite u toku i razvijajte se s nama.

Please don't insert text in the box below!

Samo bitno i bez spama.

blog

Tri stvari koje sam naučio o kontakt centrima

13 minuta čitanja